Releasing human potential

Jag har över trettio års erfarenhet av näringsliv och organisationer. Min roll har oftast varit ledande där personalutveckling och vinstoptimering alltid varit en naturlig del i verksamheten. Denna erfarenhet är nu ’spetsad’ med tre års utbildning på Supercoach Academy i Los Angeles, där jag numer också ingår i lärarstaben.

På följande sidor vill jag informera Dig om ett helt nytt och revolutionerande synsätt inom personlig utveckling.

handwriting

Martin Järnland
Master Transformative LifeCoach