Grunden i programmet

Detta mer avancerade program är skräddarsytt för 1-8 personer. Grunden i programmet har uppemot 60 olika transformativa övningar och konversationstrådar. Konkret så används och skräddarsys cirka 10-15 stycken av dessa i varje enskilt klientprogram. Starten med en tre-dagars intensiv ger deltagarna en mycket stark grund att stå på innan de enskilda sessionerna inleds. Omfattningen av programmet gör att de sista sessionerna alltid är coaching där fokus ligger på visioner och hur vi skapar potential.

Så gör vi

Vi startar med ett inledande samtal, efter det så bestämmer vi hur vi fortsätter. Innan programstart sätter vi en vision om vart vi ska nå. Starten blir ett 3-dagars intensivt program, som följs av 6-12 sessioner. Sessionerna kan med fördel utföras via telefon, video eller Skype.

Resultat av programmet

• Klienterna känner inga problem med stress. • Beslut kommer naturligt, utan problemkänsla. • De agerar i ett mycket stort lugn. • De är intuitiva och visdomsfulla. • De har mycket bra relationer. • De känner att de har dubblat sin potential. • De känner en mycket stark kontakt med sig själva och sitt inre.

Exempel på klienter

Ledningsgrupper • Styrelse • Idrottsmän och Idrottskvinnor • Idrottsklubbar • Egna företagare • VD •Personalgrupper • Organisationer • Coacher