Grunden i workshopen

En workshop som öppnar upp ett helt nytt perspektiv. Den ger deltagarna en ny syn på stress, och hur man som människa eller organisation hanterar stress.

När vi ser och förstår var stressen kommer ifrån och hur den skapas, så ändras vårt förhållningssätt till den. Detta öppnar också automatiskt upp förståelsen till hur vi lättare sätter oss i flow (flyt), det vi ibland kallar ”att vara i zonen”. Tillståndet där både resultat och prestationsförmåga är på topp.

Så gör vi

Alla deltagare kommer innan workshopen att göra webbaserad stressundersökning.
Ett par deltagare kommer att intervjuas per telefon. Workshopen hålls på er arbetsplats (3,5 h). Vi kommer då att ha konversationer blandat med roliga övningar. En månad senare gör deltagarna en webbaserad uppföljning där vi mäter skillnaden på stressnivå och prestationsförmåga.

Resultat av programmet

• Många (75%) av deltagarna kommer efteråt att uppleva att stressen mer än halverats. • Effektiviteten och produktionsförmågan hos deltagarna kommer att öka på alla områden. • De bra besluten blir fler och misstagen blir färre. • Många (75%) känner att relationen till medarbetarna avsevärt förbättrats. • Antalet sjukdagar kommer att minska stressen.

Exempel på klienter

Ledningsgrupper • Styrelse • Personalgrupper • Organisationer