Revolution – jämfört med hur vi gjort innan

Vad är då skillnaden om man jämför detta nya synsätt mot alla de modeller, tekniker och psykologier som vi under århundraden utformat? Tidigare har man utgått från så kallade ’old school’-metoder utan att ifrågasätta dessa.

Vi är nu lite klokare och lär oss nu istället och titta på hur människan i grunden fungerar, hur alla är skapta och utgår sedan från detta i all utveckling av individer, organisationer eller företag.

För att förklara detta kan man göra jämförelsen med IT-världens utveckling, som en metafor: Först lär man sig hur själva operativsystemet fungerar innan programvaror adderas – för att säkerställa önskad funktion och kompatibilitet.