FÖRETAG/ORGANISATION

Business Organizations

Den outnyttjade potentialen

“Människans inneboende förmåga att få insikter är företagens mest outnyttjade resurs”

CORONAINFO: Vi fortsätter våra utbildningar även i dessa tider. Av naturliga skäl så är grupperna vi utbildar mindre och vi väljer platser där alla FHMs rekommendationer följs. Vi har sedan tidigare stor erfarenhet av att hålla kurserna i WEBBINAR-form vilket givetvis är ett utmärkt alternativ för många. Kontakta oss för mer information

Alla våra utbildningar grundar sig i vår TBR – INSIDE OUT modell. (Se under TBR – INSIDE OUT)

80% ren outnyttjad och outforskad potential.                                                                                                                                                Vi ser idag hur en övertro på modeller, tekniker, processer, former och formler sätter våra naturliga förmågor ur spel. Det är tydligt att företag och HR mer och mer jobbar i en riktning där 80% av människans kapacitet inte tas med i beräkningen. Strukturer och modeller för att öka prestation hos både individ och organisation står enbart för cirka 20% av människans kapacitet. Resterande 80%, människans känslotillstånd och grundfunktioner är det nästan ingen som jobbar aktivt med. Att lära sig människans operativsystem frigör de 80% som idag nästan är helt outforskat.

Vår mänskliga intelligens.                                                                                                                                                                      Människan har en design med ett underliggande psykologiskt operativsystem som egentligen är väldigt enkelt och samtidigt oerhört kraftfullt. Vi är skapta att navigera i livet utan stress och låsningar, vi är skapta att lösa problem och att vara kreativa. När vi ser detta enkla operativsystem så skapas vårt bästa tillstånd, där vi blir lugna, kreativa och lösningsorienterade.

Resultaten för individen av att se operativsystemet är många, störst effekt brukar vara att stressnivån minskar avsevärt vilket gör att effektivitet och kreativitet ökar likväl som det allmänna måendet. Helt naturligt så får detta antalet sjukdagar att minska.

Resultaten för gruppen är också tydliga. Det skapas en stark känsla av samhörighet – teamkänslan växer – gruppenergin ökar och gruppen blir lösningsorienterad. De utmaningar som gruppen eller grupperna har angrips på ett helt nytt sätt, synergin mellan människor och olika kompetenser kommer fram helt naturligt.

Utbildningarna skräddarsys alltid efter företagets eller organisationens behov.

 

Human Intelligence – Ledning och team

Vår Human Intelligence utbildning är på 4 effektiva dagar. De två första dagarna är individanpassade och de två sista så samlas hela gruppen. Vi skapar tillsammans en upplevelsebaserad resa där självinsikt och gruppsynergi ligger i fokus. Gruppen kommer få en helt ny syn på hur synergi och hållbara resultat skapas och individen kommer se sin egen stora roll i det hela. Oavsett vilka utmaningar gruppen har så kommer de flesta av dessa att vara lösta efter utbildningen. Det har skapats ett nytt kreativt och lösningsorienterat fundament och förhållningssätt som sitter kvar i både grupp och individ. För mer info och hur vi arbetar gå in på humanintelligence.se

Det inre ledarskapetIndividuell Affärscoach 

Det bästa av två världar

Ett skräddarsytt individuellt program för ledare, vd och managementpersoner.  Programmet löper över 6-12 månader och innehåller grunden i TBR – INSIDE OUT, men också konkreta person eller företagsspecifika mål. Vi sätter gemensamt mål och vision, vi arbetar med konkret feedback, bollplank, brainstorming och affärsutveckling. Det kan gälla allt från personliga frågor till företagsfrågor som personalfrågor, budget, marknadsarbete, styrelsearbete och affärsplaner. Detta är en investering som får personen att växa på alla plan där resultatet för företaget ofta vida överstiger tio gånger insatsen redan första året. Se också individuella utbildningar för ytterligare information.

Stress till Flow – Personal och grupper (NYTT)

En tvådagarsutbildning med inriktning på att minska stress och öka den naturliga arbetsförmågan. 80% av deltagarna kommer uppleva en positiv skillnad av stressnivån jämfört med tidigare. En lika stor del upplever att de hinner med mycket mer på daglig basis, både i arbetet och privat. Denna utbildning leder naturligt till bättre arbetsresultat, lägre sjukfrånvaro och bättre arbetsrelationer.

Vi håller nu även denna utbildning som en webinarutbildning. Den är på två dagar men kan anpassas till era förutsättningar, till exempel; 6×90 minuter eller 3×180 minuter. För att nå maximalt resultat på dessa utbildningar så är deltagarantalet begränsat till 12 personer.

 

Vad de säger:

Referenser

Jag har gått ner i arbetstid och producerar mer än någonsin, inte minst bra och snabba beslut. Det är svårt att förstå att jag har den här potentialen, jag som trodde jag var supereffektiv innan, ren magi!
Karin M.

Verksamhetschef

Martin är en extraordinär person, han är ärlig och vågar alltid säga sanningen.
Han har utmanat mig där jag tagit mig själv och mitt företag till nya nivåer, och detta med både skrattet och glimten i ögat hela tiden.
Jag rekommenderar både företag och privatpersoner att anlita Martin.

Wyn Morgan

Wynning Coaching

Att se att jag dubblat både min energi och antalet bra beslut på bara en månad är inget annat än fantastiskt. Jag nyper mig i armen varje dag och förundras, vilken kraft det är i detta, en motorväg till välmående och prestation!
Anders S

VB Sverige

Under 10 års tid är så närmade jag mig inte ens ett flygplan på grund av min flygrädsla.
Efter samtalen med Martin så är jag nu en globetrotter och njuter fullt ut uppe i luften och ser fram emot varje resa. Tack, tänk att det var så enkelt.
Peter K.

VD