FÖRETAG - ORGANISATION

 

“Människans inneboende förmåga att få insikter är företagens mest outnyttjade resurs”

“Om tio år kommer du inte få ett jobb i ett börsföretag om du inte har denna kunskap” John, divisionschef på Apple 

Inner Development Goals – Agenda 2030

Mentorskap / utbildning / Coachning 

2022 så skapades ett forum för det som nu anses vara det som står i vägen mest för Agenda 2030 – människan. Vi kommer att få se en revolution inom området personlig utveckling – ledarskap och teambyggande. Jag använder deras framtagna mall rakt av med mina klienter då det är exakt detta jag har mina examina i och det som jag jobbat med i över 10 år. Jobbar du med HR, sitter i en styrelse eller på något sätt är ansvarig för medarbetare så är detta något som du ska i framtiden ska känna till och lära dig. Detta kommer inte enbart att öka välmående och lönsamhet på företagen, det kommer leda till en bättre värld också!

(för broschyrer och mer info maila: martin@strengthinside.com)

Nu går jag ut med ett erbjudande, ett POWERPAKET på 3 sessioner som ger ett mycket stort resultat och gör stor skillnad! Med IDG som utgångpunkt så plockar vi in din fråga i TBR-modellen och vi kommer att lösa den!  Kontakta mig för pris och info.

 

Mentoring, Affärs- Ledarskap – enskild

Mentorskap / ledarskapsutbildning som innehåller det bästa av två världar

Skräddarsydda individuella program.  Programmen löper över 3-6 månader och innehåller konkreta ledar- person- eller företagsspecifika mål. Allt från personliga frågor till företagsfrågor som personalfrågor, budget, marknadsarbete, styrelsearbete och affärs- eller marknadsplaner. Vi bygger tillsammans först grunden med TBR. Denna investering får personen att växa på alla plan och där resultatet för företaget ofta vida överstiger tio gånger insatsen redan första året. Se också individuella utbildningar för ytterligare information.

(för broschyr och mer info maila martin@strengthinside.com)

TA SVART BÄLTE I ATT LEDA – Hybrid 5-8 delt.

En tidsoptimerad och kostnadseffektiv ledarskapsutbildning. Jag kallar den för det bästa av det bästa där jag intervjuat de ledare jag utbildat genom åren och helt enkelt ställt frågorna; Vad var det bästa, vad har du haft med användning av? Resultatet har blivit detta program som får de positiva effekterna av både enskild mentoring-coachning och gruppövningar-synergi.

Vi startar med 1,5 dag fysiskt möte, därefter 5×75 minuter webinars. Varje deltagare har också 7 st. enskilda mentor- coachningssamtal. Programmet tidsplaneras gemensamt och löper över 4-6 månader.

(för broschyr och mer info maila martin@strengthinside.com)

Från Oro till Flow – För personal och grupper

Ett samarbete med Therese Wallter

En heldagsföreläsning som adresserar företagens viktigaste fråga – hur presterar medarbetare som arbetar med en underliggande oro? Denna dag så presenterar vi både skillnaden mellan hur vi presterar i olika tillstånd ger konkreta och handfasta verktyg att minska och minimera orospåslag

Vi håller även denna utbildning som en webinarutbildning. För att nå maximalt resultat på dessa utbildningar så är deltagarantalet begränsat till 15 personer.

(för broschyr och mer info maila martin@strengthinside.com)

Vad de säger:

Referenser

Jag har gått ner i arbetstid och producerar mer än någonsin, inte minst bra och snabba beslut. Det är svårt att förstå att jag har den här potentialen, jag som trodde jag var supereffektiv innan, ren magi!
Karin M.

Verksamhetschef

Martin är extraordinär. Han har utmanat mig där jag tagit mig själv och mitt företag till helt nya nivåer, detta med både skratt och glimt i ögonen. Jag rekommenderar varmt både företag och privatpersoner att anlita Martin. Världsklass!

Wyn Morgan

Wynning Coaching

Att se att jag dubblat både min energi och antalet bra beslut på bara en månad är inget annat än fantastiskt. Jag nyper mig i armen varje dag och förundras, vilken kraft det är i  denna motorväg till välmående och prestation!

Anders S

VB Sverige

Under 10 års tid är så närmade jag mig inte ens ett flygplan på grund av min flygrädsla.
Efter två samtal med Martin (guru) så är jag nu en globetrotter och njuter fullt ut där uppe i luften. Tack, tänk att det var så enkelt.

Peter K.

VD