FÖRETAG/ORGANISATION

Business Organizations

Våra utbildningar – Den outnyttjade potentialen

 Alla våra utbildningar grundar sig i vår INSIDE OUT modell.

80% outnyttjad och outforskad potential.                                                                                                                                                        Vi ser idag hur en övertro på modeller, tekniker, processer, former och formler sätter våra naturliga förmågor ur spel. Det är tydligt att företag och HR mer och mer jobbar i en riktning där 80% av människans kapacitet inte tas med i beräkningen. Dessa strukturer och modeller för att öka prestation hos både individ och organisation står enbart för cirka 20% av människans kapacitet. Resterande 80%, människans tillstånd, psykologi och grundfunktioner är det nästan ingen som jobbar aktivt med. Att lära sig människans operativsystem frigör de 80% som idag nästan är helt outforskat.

Vår mänskliga intelligens.                                                                                                                                                                      Människan har en design med ett underliggande psykologiskt operativsystem som egentligen är väldigt enkelt och samtidigt oerhört kraftfullt. Vi är skapta att navigera i livet utan stress och låsningar, vi är skapta att lösa problem och att vara kreativa. När vi ser detta enkla operativsystem så skapas naturligt vårt bästa tillstånd, vi blir lugna, kreativa och lösningsorienterade.

Resultaten för individen av att se operativsystemet är många, störst effekt brukar vara att stressnivån minskar avsevärt vilket gör att effektivitet och kreativitet ökar likväl som det allmänna måendet. Helt naturligt så får detta antalet sjukdagar att minska.

Resultaten för gruppen är också tydliga. Det skapas en stark känsla av samhörighet – teamkänslan växer – gruppenergin ökar och gruppen blir lösningsorienterad. De utmaningar som gruppen eller grupperna har angrips på ett helt nytt sätt, synergin mellan människor och olika kompetenser kommer fram helt naturligt.

“Människans inneboende förmåga att få insikter är företagens mest outnyttjade resurs”

Utbildningarna skräddarsys alltid efter företagets eller organisationens behov.

Human Intelligence – Ledning och team

Vår Human Intelligence utbildning är på tre och en halv dag. Vi skapar tillsammans en upplevelsebaserad resa där på både självinsikt och gruppsynergi ligger i fokus. Gruppen kommer få en helt ny syn på hur synergi och hållbara resultat skapas och individen kommer se sin egen stora roll i det hela. Oavsett vilka utmaningar gruppen har så kommer de flesta av dessa att vara lösta efter utbildningen. Det har skapats ett nytt kreativt och lösningsorienterat fundament som sitter kvar i gruppen – effekten av att se hur människan fungerar i grunden.

Det inre ledarskapetIndividuell Affärscoach 

Det bästa av två världar

Ett skräddarsytt individuellt program för ledare, vd och managementpersoner.  Programmet löper över 6-12 månader och innehåller grundkunskapen, INSIDE OUT, men också konkreta person- och företagsspecifika mål. Vi sätter gemensamt mål och vision, vi arbetar med konkret feedback, bollplank, brainstorming och affärsutveckling. Det kan gälla allt från personliga frågor till företagsfrågor som personalfrågor, budget, marknadsarbete, styrelsearbete och affärsplaner. Detta är en investering som får personen att växa på alla plan där resultatet för företaget ofta vida överstiger tio gånger insatsen redan första året. Se också individuella utbildningar för ytterligare information.

Stress till Flow – Personal och grupper

En tvådagarsutbildning med inriktning på att minska stress och öka den naturliga arbetsförmågan. 80% av deltagarna kommer uppleva en positiv skillnad av stressnivån jämfört med tidigare. En lika stor del upplever att de hinner med mycket mer på daglig basis, både i arbetet och privat. Denna utbildning leder naturligt till bättre arbetsresultat, lägre sjukfrånvaro och bättre arbetsrelationer.