FÖRETAG/ORGANISATION

Business Organizations

 

Våra utbildningar

 Alla våra utbildningar grundar sig i vår INSIDE OUT modell.

 Vi ser tydligt hur företag och HR jobbar med strukturer och modeller för att öka prestation hos både individ och organisation, det står för cirka 20% av människans kapacitet. Resterande 80%, människans psykologi och grundfunktioner är det nästan ingen som jobbar aktivt med. Att lära sig människans operativsystem frigör de 80% som idag nästan är helt outforskat. De är det vi är experter på. Det finns en enorm potential i detta!

För individen så ökar arbetsglädjen och känslan av att vara en del av ett sammanhang blir tydlig och man blir per automatik mer förändringsbenägen. Störst effekt brukar vara att stressnivån minskar avsevärt vilket gör att effektiviteten ökar likväl som det allmänna måendet. Helt naturligt så får detta antalet sjukdagar att minska.

I en personalgrupp, ledningsgrupp, styrelse eller liknande så skapas känslan av en stark samhörighet – teamkänslan växer – gruppenergin ökar och alla blir lösningsorienterade. De utmaningar som gruppen har ses och angrips på ett helt nytt sätt. Den naturliga visdomen, kraften och synergin mellan människor kommer fram.

Synergin mellan människor och människans förmåga att få insikter är företagens mest outnyttjade resurs. Det går utan problem att dubbla denna kraft hör företag och organisationer – en outnyttjad och mycket lönsam resurs.

Utbildningarna skräddarsys alltid efter företagets eller organisationens behov.

Det inre ledarskapet – Individuell Affärscoachning 

Det bästa av två världar

Ett skräddarsytt individuellt program för ledare, vd och managementpersoner.  Programmet löper över 6-12 månader och innehåller grundkunskapen men också konkreta person- och företagsspecifika mål. Vi sätter gemensamt mål och vision, vi arbetar med konkret feedback, bollplank, brainstorming och affärsutveckling. Det kan gälla allt från personliga frågor till företagsfrågor som personalfrågor, budget, marknadsarbete, styrelsearbete och affärsplaner. Detta är en investering som får personen att växa på alla plan där resultatet för företaget ofta vida överstiger tio gånger insatsen redan första året. Se också individuella utbildningar för ytterligare information.

Stress till Flow – Personal och grupper

En tvådagarsutbildning med inriktning på att minska stress och öka den naturliga arbetsförmågan. 80% av deltagarna kommer uppleva en positiv skillnad av stressnivån jämfört med tidigare. En lika stor del upplever att de hinner med mycket mer på daglig basis, både i arbetet och privat. Denna utbildning leder naturligt till bättre arbetsresultat, lägre sjukfrånvaro och bättre arbetsrelationer.

Insightful Leadership – Styrelse, team, divisioner etcetera.

En utbildning på tre och en halv dag. Vi skapar en ny grund för individen som leder till: ett insiktsdrivet inre ledarskap, beslutsförmåga, mindre stress och en samarbetsförmåga på en ny nivå. För gruppen halverade mötestider, nya gemensamma idéer på daglig bas, fungerande organisationer och team där beslutsförmåga och bra resultat kommer naturligt.

Sista delen av utbildningen ägnas helt åt levande och aktuella exempel ifrån företaget eller organisationen. Ni sätter i denna sista del tillsammans en ny framåtskridande agenda och löser problem tillsammans på ett helt nytt sätt. Det inget problem som är för svårt eller för komplext för att lösa.