TBR - INSIDE OUT

TBR – INSIDE OUT

Alla våra utbildningar, webbinars, föreläsningar och coachning har sin grund i vad vi kallar TBR – INSIDE OUT. Vi utgår ifrån att människan vill nå ett bättre resultat, oavsett livssituation så är det inom alla områden ett bättre resultat vi strävar mot. Inom företag och organisationer samma sak – vi strävar efter ett bättre resultat – och vi vet att människan är nyckeln till det.


TBR

Vår modell visar enkelt hur människan och människor tillsammans skapar och når resultat. När vi granskar det så blir det både väldigt tydligt och enkelt: Vårt Tillstånd, våra känslor och vår energinivå styr helt våra beteenden – Beteenden som i sin tur är helt avgörande för våra resultat – Resultat skapas i grunden av vårt tillstånd.

Människor i ett lugnt tillstånd med stabilt känsloliv presterar mer på alla områden i livet.

När vi ser det enkla faktumet att vårt tillstånd och vår energinivå är grunden i alla våra beteenden och därmed också våra resultat så blir det uppenbart – vi måste starta och arbeta med grunden! Vi är idag enormt resultat- och beteendeorienterade men – Vare sig vi pratar individ- eller gruppnivå så finns det en känsla av att – det känns inte som att min egen eller gruppens potential kommer fram. Att bygga en ny grund med TBR – INSIDE OUT – en lika radikal som enkel förståelse – frigör människors och gruppers potential. När vi lägger fokus på denna grund så går vi både som enskild individ och som grupp från 20/80 till 80/20 i potential.

INSIDE OUT

Vi lever och verkar i ett naturligt missförstånd; att våra känslor och vår livskvalitet avgörs av vad som händer oss. Under våra utbildningar reflekterar vi gemensamt på om detta verkligen stämmer. Vi ser rätt så fort att vi lever i en ”falsk verklighetsbild”, där vi tror och verkar i något som inte stämmer i grunden. Vi upptäcker att våra egna tankar spelar en helt avgörande roll. Det är våra egna tankar som ger oss våra känslor, upplevelse och livskvalitet – Livet skapas inifrån och ut – inte utifrån och in !       Att vi missar detta uppenbara är helt förståeligt, det ser ju ut att vara precis tvärtom!

När vi förstår detta så öppnas en ny dörr för oss, det känns som att vi får tillbaka kontrollen, mandatet och kraften i våra liv. Mycket av oro, stress och andra negativa blockerande tankar försvinner när vi ser tankens flyktiga och självskapande natur. Automatiskt så ökar kreativa, positiva och energifyllda tankar – helt naturligt – utan att vi behöver arbeta med det. Förståelsen är nyckeln. Vi får ett lugnt och stabilt känsloliv som är grunden i prestation och resultat – ett bra tillstånd.

Den andra delen i INSIDE OUT är att vi tittar våra medfödda naturliga förmågor och egenskaper, vi tittar på vad vi har för egenskaper när vi är i direkt kontakt med oss själva (lugn) – tillståndet där presterar på topp – och vi ser hur vi tar oss dit. Vår medfödda förmåga att få insikter är motorn all utveckling. både på personligt nivå och i grupp (synergi). I den här delen av programmet så utvecklar vi vår förmåga att få insikter så att blir det en stor katalysator i våra liv.

 

INNEBÖRDER NÄR VI SER DETTA

Effekten eller innebörden av att förstå hur känslolivet och sinnet fungerar är individuellt.
Vi väljer därför att kalla nedanstående för bieffekter som naturligt kan uppstå:

 • Vi oroar oss och stressar mindre, om vi gör det alls
 • Vi blir 50% mer produktiva
 • Vi slutar göra oss till offer i olika situationer
 • Vi hittar vår naturliga självkänsla
 • Vi hittar vår magkänsla och intuition
 • Vi tar bättre beslut på kortare tid
 • Vi hanterar utmanande situationer med lugn
 • Alla våra relationer blir mycket bättre
 • Vi skapar naturligt samhörighet och synergi med andra
 • Vi blir kreativa och lösningsorienterade
 • Vår sanna glädje och lycka kommer fram naturligt
 • Vi släpper helt naturligt gamla negativa händelser
 • Vi får känslan av att leva rikare liv.
 • Vi känner en frihetskänsla som ger oss hopp och styrka

Detta låter givetvis som en önskedröm.
Sanningen är att vi har en helt naturlig förmåga till allt som står ovan.
Detta är inget vi behöver träna eller öva på varje dag.

Vad skulle bara några stycken av dessa ”bieffekter” innebära för dig personligen,
din organisation eller företag, dina barn eller dina relationer?