TBR - INSIDE OUT

COACHNING OCH UTBILDNING – TBR – INSIDE OUT

Coachning, utbildningar, webinars och föreläsningar har sin grund i den modell jag kallar TBR – INSIDE OUT.  Med mitt arbetssätt så ser jag min egen egen roll som en guide och utbildare i en livskunskap som gäller alla människor. Jag är inte expert på andra människors liv – jag är expert på att få människor att se sig själva som experten i sina liv.

TBR

Modellen visar enkelt hur vi skapar och når resultat på alla områden i våra liv. Vårt Tillstånd styr helt våra – Beteenden, dessa är i sin tur är helt avgörande för våra ResultatResultat skapas i grunden av vårt tillstånd.

Välmående människor i ett lugnt tillstånd presterar mer och bättre på alla områden i livet.

När du ser det enkla faktumet att ditt inre tillstånd är grunden i alla dina beteenden och därmed också dina resultat så blir det uppenbart – det är på ditt tillstånd som du ska lägga fokus. Samhället är idag enormt resultat- och beteendeorienterat men – vare sig vi pratar om individ- eller gruppnivå så finns det en känsla av att vår egen eller gruppens potential inte kommer fram. Att bygga en ny grund med TBR – INSIDE OUT – en lika radikal som enkel förståelse – frigör allas potential. När vi lägger fokus på denna grund så går vi både som enskild individ och som grupp från 20/80 till 80/20 i potential.

INSIDE OUT

Vi fokuserar helt på att få fram vårt naturliga välmående, vårt naturliga lugn och vår naturliga navigeringsförmåga i livet. De egenskaper vi har när vi är i direkt kontakt med oss själva – tillståndet där vi presterar på topp – och vi ser hur vi tar oss dit.

Vi kommer se att vi har alla verktyg vi behöver i livet – vi kommer se att livet skapas INIFRÅN och UT. Vi kommer se att att vi är både mycket intelligentare och bättre designade att klara utmaningar än vi tror.

INNEBÖRDER FÖR DIG SOM KLIENT

Effekten eller innebörden av att förstå hur känslolivet och sinnet fungerar är helt individuellt.
Vi väljer därför att kalla nedanstående för naturliga bieffekter:

 • Du oroar dig mindre, om du gör det alls
 • Du stressar mindre, om du gör det alls
 • Du blir 50% mer produktiv
 • Du slutar göra dig till offer i olika situationer
 • Du hittar din naturliga självkänsla
 • Du hittar din magkänsla och intuition
 • Du tar bättre beslut, dessutom på kortare tid
 • Du hanterar utmanande situationer med lugn
 • Dina relationer blir mycket bättre
 • Du skapar naturligt samhörighet och synergi med andra
 • Du blir kreativ och lösningsorienterad
 • Din sanna glädje och lycka kommer fram naturligt
 • Du släpper naturligt gamla negativa händelser
 • Du får känslan av att leva ett rikare liv.
 • Du känner dig fri och hoppfull

Detta låter givetvis som en önskedröm.
Sanningen är att du har en helt naturlig förmåga till allt som står ovan.

Vad skulle bara några stycken av dessa ”bieffekter” innebära för dig personligen,
din organisation eller ditt företag?

Vad de säger:

Referenser

Martin visade mig verktyg som kommer ge mig styrka för resten av livet, jag kommer kunna använda dom hur tufft livet än blir, och dessutom klara det utmärkt. Älskar livet igen, Tack!
Anna L.

Klient från försäkringsbolag

En snabbkurs i ren och skär livskunskap. Så enkelt det kan bli när man väl reflekterar på vad som är sant och inte sant. Jag är inte stressad längre!
Sara S.

Webbkursdeltagare

Jag har gått ner i arbetstid och producerar mer än någonsin, inte minst bra och snabba beslut. Det är svårt att förstå att jag har den här potentialen, jag som trodde jag var supereffektiv innan, ren magi!
Karin M.

Verksamhetschef

Det var som den största polletten i världen trillade ner hos mig, jag insåg att jag egentligen har varit orolig hela mitt liv. Sedan den lördagen för ett år sedan har jag inte känt oro en enda gång, allt livet flyter mycket bättre.
Johan. W

Stress-to-flow deltagare