INSIDE OUT

Tre Grundpelare i livet

INSIDE OUT

Alla våra utbildningar, föreläsningar och coachning has sin bas i vad vi kallar INSIDE OUT.

Det bygger på att vi ser tre stycken grundpelare i vår inre psykologi, ett operativsystem. Vi kallar dem grundpelare för att de är konstanter, något vi kan räkna med till 100%. Tankens natur – Sinnets kraft – Vår förmåga att få insikt

Vi har i årtusenden försökt förstå hur människans sinne fungerar. Det har inneburit att vi utvecklat mängder med teori, psykologi, filosofi, religion och olika vetenskapliga modeller för att förklara människans sinne. Många av dessa pekar direkt men framförallt indirekt på grundpelarna vi har som bas men ingen pratar om dessa som konstanter, det är skillnaden. Det är också detta som gör den stora skillnaden för människor.

Kraften i att se hur något fungerar i grunden, att se en konstant, får många positiva ”bieffekter.” När vi hanterar livet och olika situationer i lugn med insikt om grundpelarna, när vi vet hur vårt “mänskliga operativsystem” fungerar så försvinner väldigt många onödiga frågor naturligt. Vi navigerar på ett helt nytt sätt i upp- och nedgång – vi får fler insikter.

LIVET SKAPAS INIFRÅN OCH UT – INSIDE OUT

Vi lever i ett lika enkelt som naturligt missförstånd; att våra känslor och vår livskvalitet avgörs av vad som händer oss. Under våra utbildningar reflekterar vi gemensamt på om detta stämmer. Vi ser rätt så fort att vi lever i en ”falsk verklighetsbild”, vi tror på något som inte stämmer i grunden. Vad vi upptäcker är att våra egna tankar spelar en helt avgörande roll. Det är våra egna tankar som ger oss våra känslor och vår livskvalitet – Livet skapas inifrån och ut – inte utifrån och in !

Att vi missat detta uppenbara är förståeligt, det ser ju ut att vara precis tvärtom! Det ser ju faktiskt ut som att våra omständigheter får oss att må på ett visst sätt, precis som det kan se ut som att jorden är platt när vi står där på stranden.

När vi förstår att vår upplevelse av livet kommer inifrån, så öppnas en ny dörr för oss, det känns som att vi får tillbaka kontrollen över våra egna liv. Mycket av oro, stress och andra negativa blockerande tankar försvinner när vi ser tankens flyktiga natur och de kreativa, positiva och energifyllda tankarna ökar – detta sker helt naturligt, utan att vi behöver arbeta med det. Det är inte positivt tänkande i den mening vi normalt menar, vi tänker i stället positivt naturligt. Förståelsen av grundpelarna är nyckeln.

Människan är en varelse i ett universum som i sig har en perfekt design, en design som gör att allt växer, läker och utvecklas. Vi är en del av denna skapelse design. Våra insikter är motorn all vår utveckling, när vi utvecklar vår förmåga att få insikter så blir det en katalysator i våra liv. Detta är grunden i det vi gör och det som är grunden i INSIDE OUT.

INNEBÖRDER AV REFLEKTERA PÅ GRUNDPELARNA

Effekten eller innebörden av att förstå hur sinnet fungerar varierar stort och är individuellt.
Vi väljer därför att kalla dem bieffekter. Erfarenheten av våra utbildningar visar att dessa ”bieffekter” kan uppstå:

 • Vi oroar oss och stressar mindre, om vi gör det alls
 • Vi blir 50% mer produktiva
 • Vi slutar göra oss till offer i olika situationer
 • Vi hittar vår naturliga självkänsla
 • Vi hittar vår magkänsla och intuition
 • Vi tar bättre beslut på kortare tid
 • Vi hanterar utmanande situationer med lugn
 • Alla våra relationer blir bättre
 • Vi blir kreativa och lösningsorienterade
 • Vår sanna glädje och lycka kommer fram naturligt
 • Vi släpper helt naturligt gamla negativa händelser
 • Vi får känslan av att leva rikare liv.
 • Vi känner en frihetskänsla som ger oss hopp och styrka

Detta låter givetvis som en önskedröm för många.
Sanningen är att vi har en helt naturlig förmåga till allt som står ovan.
Detta är inget vi behöver lära oss, träna eller öva på varje dag.
Vi behöver bara se att grundpelarna är konstanter.

Vad skulle bara några stycken av dessa ”bieffekter” innebära för dig personligen,
din organisation eller företag, dina barn eller dina relationer?