TBR - INSIDE OUT

COACHNING OCH UTBILDNING – TBR – INSIDE OUT

All coachning, våra utbildningar, webbinars och föreläsningar har sin grund i den modell vi kallar TBR – INSIDE OUT.  I vårt arbetssätt så ser vi själva vår egen roll som guider och som utbildare i en livskunskap som gäller alla människor. Vi är inte experter på andra människors liv – vi är experter på att få andra människor att se sig själva som experten i sina liv.

TBR

Vår modell visar enkelt hur vi skapar och når resultat på alla områden i våra liv. Vårt Tillstånd styr helt våra – Beteenden, dessa är i sin tur är helt avgörande för våra ResultatResultat skapas i grunden av vårt tillstånd.

Välmående människor i ett lugnt tillstånd presterar mer och bättre på alla områden i livet.

När vi ser det enkla faktumet att vårt tillstånd är grunden i alla våra beteenden och därmed också våra resultat så blir det uppenbart – vi måste starta och arbeta med grunden – tillståndet! Samhället i stort är idag enormt resultat- och beteendeorienterat men – vare sig vi pratar om individ- eller gruppnivå så finns det en känsla av att vår egen eller gruppens potential inte kommer fram. Att bygga en ny grund med TBR – INSIDE OUT – en lika radikal som enkel förståelse – frigör människors och gruppers potential. När vi lägger fokus på denna grund så går vi både som enskild individ och som grupp från 20/80 till 80/20 i potential.

INSIDE OUT

Vi lever och verkar i ett missförstånd; att våra känslor och vår livskvalitet avgörs av vad som händer oss. Under våra coachprogram och utbildningar reflekterar vi gemensamt på om detta verkligen stämmer. Vi ser snabbt att vi lever i en ”falsk verklighetsbild”, vi lever med en tankemässig grundlogik som inte stämmer. Vi upptäcker att våra egna tankar spelar en helt avgörande roll. Det är våra egna tankar som skapar våra känslor, vår upplevelse och livskvalitet. 

När vi förstår detta så öppnas en ny dörr för oss, det känns som att vi får tillbaka kontrollen, mandatet och kraften i våra liv. Mycket av negativa blockerande tankar försvinner när vi ser tankens flyktiga och självskapande natur. Automatiskt så ökar antalet kreativa, positiva och energifyllda tankar – utan att vi behöver arbeta med det. Vi får ett lugnt och stabilt känsloliv som är grunden i prestation och resultat – ett bra tillstånd – ett grundat välmående.

Vi tittar också på vårt naturliga välmående och de egenskaper vi har när vi är i direkt kontakt med oss själva – tillståndet där vi presterar på topp – och vi ser hur vi tar oss dit.

Vi kommer se att vi själva har alla verktyg vi behöver i livet – vi kommer se att livet skapas INIFRÅN och UT.

Vi kommer se att att vi är mycket intelligentare och bättre designade än vi tror.

INNEBÖRDER FÖR DIG SOM KLIENT

Effekten eller innebörden av att förstå hur känslolivet och sinnet fungerar är helt individuellt.
Vi väljer därför att kalla nedanstående för naturliga bieffekter:

 • Du oroar dig mindre, om du gör det alls
 • Du stressar mindre, om du gör det alls
 • Du blir 50% mer produktiv
 • Du slutar göra dig till offer i olika situationer
 • Du hittar din naturliga självkänsla
 • Du hittar din magkänsla och intuition
 • Du tar bättre beslut, dessutom på kortare tid
 • Du hanterar utmanande situationer med lugn
 • Dina relationer blir mycket bättre
 • Du skapar naturligt samhörighet och synergi med andra
 • Du blir kreativ och lösningsorienterad
 • Din sanna glädje och lycka kommer fram naturligt
 • Du släpper naturligt gamla negativa händelser
 • Du får känslan av att leva ett rikare liv.
 • Du känner dig fri och hoppfull

Detta låter givetvis som en önskedröm.
Sanningen är att du har en helt naturlig förmåga till allt som står ovan.

Vad skulle bara några stycken av dessa ”bieffekter” innebära för dig personligen,
din organisation eller ditt företag?