INDIVIDUELLA PROGRAM

LIVSCOACHNING

Coachning – guidning som går in på djupet. Du kommer få anpassade övningar helt efter dina unika behov. Vill du inte ta ett helt program så går det bra att boka enskilda sessioner i Strength Insides lokaler eller per telefon. I samtliga fall så ingår ett kostnadsfritt samtal där vi känner på varandra innan vi eventuellt sätter igång. Om du går in under TBR – INSIDE OUT så kan du läsa litet mer om grunden i vad vi kommer arbeta med.

Programmen innehåller en resultatgaranti för dig som klient där arbetet tillsammans ska leda till att visionen nås. Gör vi inte det så betalas programkostnaden tillbaka. Sedan resultatgarantin infördes 2015 så har ingen begärt pengarna tillbaka!

PROGRAMMEN:

Våra individuella program.  Vi skapar innan starten en vision som vi tillsammans jobbar emot. Programmen är helt individuellt anpassade och kan se helt olika ut, allt för att nå det bästa resultatet för varje klient.

RELEASING POTENTIAL

För dig som upplever att du har ett bra och fungerande liv men som av olika anledningar vill utvecklas ytterligare. Programmet innebär en stor förändring där du på allvar börjar använda inspiration – kreativitet – flow i det dagliga livet. Du kommer också frigöra den enorma potential du har och du kommer ytterligare att utveckla de naturliga verktyg du har att navigera med, i både med- och motgång.

RECOVER AND REGAIN

För dig med med en historia eller verklighet av stress – utbrändhet – ångest – oro – missbruk – eller liknande. Programmet ger dig en mycket bra hjälp och du får tillbaka en fullt fungerande navigeringsförmåga och frihet i livet. Samtliga som gått detta program upplever remarkabla förändringar.

 

HUR GÅR PROGRAMMEN TILL?

Vi startar med ett kostnadsfritt samtal där vi “känner på varandra” och ser om känsla och samsyn finns, både när det gäller process och programutformning. Bestämmer vi att fortsätta så lägger vi upp en plan för hur programmet ska gå till. Vi skapar också en vision att gemensamt jobba emot under hela programmet. De två vanligaste alternativen som brukar väljas är

2 dagars intensiv i Malmö eller vald plats samt 6 uppföljande telefonsessioner.

12 sessioner på plats i Malmö eller vald plats, eller per telefon och video*

Programmen kan med fördel hållas på telefon eller video.

Det är ett utmärkt sätt att lära och passar till exempel de som inte bor i Malmö eller de som vill göra utbildningen tidseffektivt.