PARADIGMET

The Paradigm

ETT PARADIGMSKIFTE

Fram till mitten på 1800-talet så dog det väldigt många på våra sjukhus. Vi sysslade till och med på vissa håll med
andeutdrivning. Vi gjorde så gott vi kunde med ett i många fall klent resultat. Vi visste helt enkelt inte hur det fungerade i grunden. Upptäckten av bakterier förändrade allt, den har gjort att vår medelålder avsevärt förlängts och att antalet dödsfall beroende på infektion dramatiskt har minskat. Det blev vad vi kallar ett Paradigmskifte.

Vi har i årtusenden försökt förstå hur människans sinne fungerar. Detta har inneburit att vi utvecklat mängder med teorier, psykologier, religioner och vetenskapliga modeller för människans sinne. Detta kan faktiskt till viss del liknas vid andeutdrivning, med den bästa vilja så gör vi allt vi kan för att fungera bättre, utan att beakta hur sinnet fungerar i grunden.

Kraften i att se hur något fungerar i grunden, att se en konstant, får mycket stora positiva ”bieffekter.” När vi i hanterar saker, människor eller situationer med kunskap om grunden, vårt mänskliga operativsystem så försvinner många frågor helt naturligt. Vi navigerar på ett nytt sätt i upp- och nedgång – vi verkar i vår medfödda förmåga att växa och läka.

LIVET SKAPAS INIFRÅN OCH UT

Vi lever i ett lika enkelt som naturligt missförstånd; att våra känslor och vår livskvalitet avgörs av vad som händer oss. Under våra utbildningar reflekterar vi gemensamt på om detta stämmer. Vi ser rätt så fort att vi lever i en ”falsk verklighetsbild”, vi tror på något som inte stämmer i grunden. Vad vi upptäcker är att våra egna tankar om vad som händer oss spelar en avgörande roll. Det är våra egna tankar som ger oss våra känslor och vår livskvalitet – Livet skapas inifrån och ut.

Att vi missat detta uppenbara är förståeligt, det ser ju ut att vara precis tvärtom! Det ser ju faktiskt ut som att våra omständigheter får oss att må på ett visst sätt, precis som det kan se ut som att jorden är platt när vi står där på stranden.

När vi förstår att vår upplevelse av livet kommer inifrån, så öppnas helt plötsligt en ny dörr för oss, det känns som att vi får tillbaka kontrollen över våra egna liv. Mycket av oro, stress och andra negativa blockerande tankar försvinner och de kreativa, positiva och energifyllda tankarna ökar – detta sker helt naturligt, utan att vi behöver arbeta med det.

Vi är levande varelser i ett universum som i sig har en perfekt design, en design som gör att allt växer och läker. Människan är en del av denna skapelse (energi) och design.

Vi har en helt öppen kanal till att växa och nå framgång i livet, likväl som vi har det till att läkas, oavsett våra omständigheter –   en potential som vi ofta inte ser, eller tror att vi har.

Detta landar ner i två enkla sanningar eller konstanter:  

 • Vår upplevelse av livet är en avspegling av våra egna tankar i stunden.
 • Vi har en medfödd naturlig förmåga att växa och läka, ett naturligt inbyggt system för framgång.

DE POSITIVA BIEFFEKTERNA

Effekterna av att förstå hur sinnet fungerar varierar stort och är individuella.
Vi väljer därför att kalla dem bieffekter. Erfarenheten av våra utbildningar visar att dessa ”bieffekter” kan uppstå:

 • Vi oroar oss och stressar mindre, om vi gör det alls
 • Vi slutar göra oss till offer i olika situationer
 • Vi hittar vår naturliga självkänsla
 • Vi hittar vår magkänsla och intuition
 • Vi tar bättre beslut på kortare tid
 • Vi får mer gjort på kortare tid
 • Vi hanterar utmanande situationer med lugn
 • Alla våra relationer blir bättre
 • Vi blir kreativa och lösningsorienterade
 • Vår sanna glädje och lycka kommer fram naturligt
 • Vi släpper helt naturligt gamla negativa händelser
 • Vi får känslan av att leva rikare liv.
 • Vi känner en frihetskänsla som ger oss hopp och styrka

Detta låter givetvis som en önskedröm för många.
Sanningen är att vi har en helt naturlig förmåga till allt som står ovan.
Detta är inget vi behöver lära oss, träna eller öva på varje dag.
Vi behöver bara se att det är så vi fungerar, att det är medfött.

Vad skulle bara några stycken av dessa ”bieffekter” innebära för dig personligen, din klass,
din organisation eller företag, dina barn eller dina relationer?