PARADIGMET

The Paradigm

ETT PARADIGMSKIFTE

Fram till mitten på 1800-talet så dog det väldigt många på våra sjukhus.
Vi gjorde så gott vi kunde för att lösa detta men ofta med ett klent resultat, på vissa sjukhus användes andeutdrivning! Vi visste helt enkelt inte hur det fungerade i grunden. Upptäckten av bakterier förändrade allt, den har gjort att vår medelålder avsevärt förlängts och att antalet dödsfall beroende på infektion dramatiskt har minskat. Det blev vad vi kallar ett Paradigmskifte.

Vi har i årtusenden försökt förstå hur människans sinne fungerar. Detta har inneburit att vi utvecklat mängder med teorier, psykologier, religioner och vetenskapliga modeller för människans sinne. Detta kan faktiskt till viss del liknas vid andeutdrivning, med den bästa vilja i världen så gör vi allt vi kan för att fungera bättre, men utan att beakta hur sinnet fungerar i grunden.

Kraften i att se hur något fungerar i grunden, att se en konstant, får många positiva ”bieffekter.” När vi i hanterar livet och olika situationer i lugn med insikt om grunden, i hur vårt vårt “mänskliga operativsystem” fungerar så försvinner många onödiga frågor naturligt. Vi navigerar på ett helt nytt sätt i upp- och nedgång – vi verkar i vår medfödda förmåga att växa och läka.

LIVET SKAPAS INIFRÅN OCH UT

Vi lever i ett lika enkelt som naturligt missförstånd; att våra känslor och vår livskvalitet avgörs av vad som händer oss. Under våra utbildningar reflekterar vi gemensamt på om detta stämmer. Vi ser rätt så fort att vi lever i en ”falsk verklighetsbild”, vi tror på något som inte stämmer i grunden. Vad vi mycket fort upptäcker är att våra egna tankar spelar en helt avgörande roll. Det är våra egna tankar som ger oss våra känslor och vår livskvalitet – Livet skapas inifrån och ut – inte utifrån och in !

Att vi missat detta uppenbara är förståeligt, det ser ju ut att vara precis tvärtom! Det ser ju faktiskt ut som att våra omständigheter får oss att må på ett visst sätt, precis som det kan se ut som att jorden är platt när vi står där på stranden.

När vi förstår att vår upplevelse av livet kommer inifrån, så öppnas en ny dörr för oss, det känns som att vi får tillbaka kontrollen över våra egna liv. Mycket av oro, stress och andra negativa blockerande tankar försvinner och de kreativa, positiva och energifyllda tankarna ökar – detta sker helt naturligt, utan att vi behöver arbeta med det. Det är inte positivt tänkande i den mening vi normalt menar, vi tänker i stället positivt naturligt. Förståelsen är nyckeln.

Vi är levande varelser i ett universum som i sig har en perfekt design, en design som gör att allt växer och läker. Människan är en del av denna skapelse (energi) och design.

Vi har en helt öppen kanal till att växa och nå all framgång i livet oavsett våra hur våra omständigheter ser ut –  Vi har en dold potential som vi ofta inte ser, eller inte tror att vi har. När vi inser att vi är naturligt designade att;                                              få insikter på daglig basis – att vi är kreativt designade för att lösa uppgifter – så kommer detta att ske mycket oftare.

Detta landar ner i två enkla sanningar eller konstanter:  

 • Vår upplevelse av livet är en avspegling av våra egna tankar i stunden.
 • Vi har ett inbyggt system för framgång, en naturlig medfödd förmåga att växa och läka.

INNEBÖRDEN AV ATT “LÄRA ELLER INSE” DESSA KONSTANTER

Effekten eller innebörden av att förstå hur sinnet fungerar varierar stort och är individuellt.
Vi väljer därför att kalla dem bieffekter. Erfarenheten av våra utbildningar visar att dessa ”bieffekter” kan uppstå:

 • Vi oroar oss och stressar mindre, om vi gör det alls
 • Vi blir 50% mer produktiva
 • Vi slutar göra oss till offer i olika situationer
 • Vi hittar vår naturliga självkänsla
 • Vi hittar vår magkänsla och intuition
 • Vi tar bättre beslut på kortare tid
 • Vi hanterar utmanande situationer med lugn
 • Alla våra relationer blir bättre
 • Vi blir kreativa och lösningsorienterade
 • Vår sanna glädje och lycka kommer fram naturligt
 • Vi släpper helt naturligt gamla negativa händelser
 • Vi får känslan av att leva rikare liv.
 • Vi känner en frihetskänsla som ger oss hopp och styrka

Detta låter givetvis som en önskedröm för många.
Sanningen är att vi har en helt naturlig förmåga till allt som står ovan.
Detta är inget vi behöver lära oss, träna eller öva på varje dag.
Vi behöver bara inse att det är så vi fungerar, att det är medfött.

Vad skulle bara några stycken av dessa ”bieffekter” innebära för dig personligen,
din organisation eller företag, dina barn eller dina relationer?