PRIVAT INDIVIDUELL

Individual

Det inre ledarskapet

 

Vi kommer så långt det går att bereda plats för privatklienter. Det ligger i sakens natur att dessa program blir mer personliga och många gånger går in mer på djupet.

Vi har klienter som upplevt att de har ett bra fungerande liv men som av olika anledningar vill utvecklas ytterligare. Utbildningen innebär en stor förändring, många börjar på allvar se vilken enorm potential de har och uttrycker att de inte hade en aning om att de hade så många naturliga verktyg att navigera med, i både med- och motgång.

Andra klienter kommer till oss med en historia eller verklighet av stress/sorg/depression/utbränd/missbruk eller liknande. Utbildningen ger en mycket bra hjälp och klienterna får tillbaka en fungerande navigeringsförmåga där nära nog samtliga upplever remarkabla förändringar.

Utbildningen är alltid skräddarsydd efter personens behov och önskemål.

Vi skapar en vision tillsammans som vi arbetar mot.

De två vanligaste alternativen som brukar väljas är:

  • 2 dagars intensiv i Malmö samt 6 uppföljande telesessioner.
  • 12 sessioner på plats i Malmö, eller per telefon och video*

*Utbildningen kan med fördel hållas på telefon eller video. Det är ett utmärkt sätt att lära och passar till exempel de som inte bor i Malmö eller de som vill göra utbildningen tidseffektivt.