INDIVIDUELLA PROGRAM

Individuell coachning

CORONAINFO

Vi fortsätter vår coachning och våra utbildningar även i dessa tider. Av naturliga skäl så väljer vi platser för våra träffar där alla alla FHMs rekomendationer följs. Vi har sedan tidigare stor erfarenhet av att hålla både coachning och utbildning i WEBBINAR-form vilket givetvis är ett utmärkt alternativ för många. Kontakta oss för mer information.

Det ligger i sakens natur att denna coachning och dessa program blir mer personligt och många gånger går in mer på djupet. TBR – INSIDE OUT är grunden i coachningen och coachprogrammen som innehåller anpassade övningar helt efter klientens unika behov. Vi skapar innan starten en vision som vi tillsammans jobbar emot. Vill man inte ta ett helt program så går det bra att boka enskilda sessioner i Strength Insides lokaler eller per telefon. I samtliga fall så ingår ett kostnadsfritt samtal där vi känner på varandra innan vi eventuellt sätter igång.

 

Individuella program

 

Våra individuella program.  Vi skapar innan starten en vision som vi tillsammans jobbar emot. Dessa program innehåller en resultatgaranti för klienten där arbetet tillsammans leder till att visionen ska nås.

RELEASING POTENTIAL

För klienter som upplever att de har ett bra och fungerande liv men som av olika anledningar vill utvecklas ytterligare. Programmet innebär en stor förändring där många börjar på allvar se vilken enorm potential de har och uttrycker att de inte hade en aning om att de hade så många naturliga verktyg att navigera med, i både med- och motgång.

RECOVER AND REGAIN

För klienter kommer till oss med en historia eller verklighet av stress/sorg/depression/utbränd/missbruk eller liknande. Programmet ger en mycket bra hjälp och klienterna som får tillbaka en fullt fungerande navigeringsförmåga i livet där nära nog samtliga upplever remarkabla förändringar.

HUR GÅR PROGRAMMEN TILL?

Vi startar med ett kostnadsfritt samtal där vi “känner på varandra” och ser om känsla och samsyn finns, både när det gäller process och programutformning. Bestämmer vi att fortsätta så lägger vi upp en plan för hur programmet ska gå till. Vi skapar också en vision att gemensamt jobba emot under hela programmet. De två vanligaste alternativen som brukar väljas är:

  • 2 dagars intensiv i Malmö samt 6 uppföljande telefonsessioner.
  • 12 sessioner på plats i Malmö eller vald plats, eller per telefon och video*

*Utbildningen kan med fördel hållas på telefon eller video. Det är ett utmärkt sätt att lära och passar till exempel de som inte bor i Malmö eller de som vill göra utbildningen tidseffektivt.