SKOLA

SKOLPROGRAM

IHEART skolprogram skola loggaIHEART är ett skolprogram som passar barn alla åldrar (7-18).
Programmet ger barn och unga en solid bas att stå på för resten av livet.

Studieresultateten förbättras, frånvaro minskar för både elever och lärare, mobbing och konflikter minskar. Hopp och framtidstro blir vardag och samhörighetskänslan ökar avsevärt.

Allmän info


HOPP OCH FRAMTID – INSPIRERAD SKOLMILJÖ – MINSKAD PSYKISK OHÄLSA
GLÄDJE, STUDIERESULTAT OCH LÄRANDE

Skolprogrammet är framtaget i ett samarbetsprojekt mellan Strength Inside och Innate Health Centre, IHEART i London. Programmet används nu framgångsrikt i skolor i Storbritannien, USA, Sydafrika och Sverige. Vår vision är att det blir ett etablerat internationellt skolprogram där barn och unga får hopp, framtidstro och grunden till mental hälsa.

Grunden i programmet har de senaste 10 åren använts på många olika områden med mycket goda resultat. Den används idag om inom företagsvärlden upp till storbolagsnivå, inom sportpsykologin, mental träning, inom vården (psykologi och psykiatri), utbrändhet och stress samt av fler och fler inom konsult, coachning och personlig utveckling.

Nära nog alla brinner för vår unga generation, de unga som är grunden i vårt framtida samhälle, de som ska känna hopp, styrka och glädje när de skapar sin framtid.

Vi vet att det inte är så, det är tyvärr precis tvärtom. Mängden unga som lider av psykisk ohälsa eller på andra sätt inte fungerar ökar dramatiskt i samtliga västländer. IHEART-projektet / skolprogrammet är en av pusselbitarna till att vända den utvecklingen.

 

Hur skulle det vara om vi vände den utvecklingen ……

Programmet


HOPP OCH FRAMTID – BÄTTRE SKOLMILJÖ – MINSKAD PSYKISK OHÄLSA
GLÄDJE, STUDIERESULTAT OCH LÄRANDE

10-12 lektioners skolprogram

Programmet består av 10-12 lektioner. 7 grundlektioner samt 5 stycken ämnesrelaterade lektioner som direkt pekar på den specifika klassens utmaningar eller önskemål.

Pedagogik och lärande.

Programmet är framtaget med hjälp av ledande experter på modern skolpedagogik. Grunden i lektionerna bygger på reflekterande konversationer mellan lärare-elev och elev-elev, vi använder animationer, videos, övningar grupp- och enskilda. Lärarens roll är mer att vara en guide än en lärare där eleverna ska lockas till att se vad som är sant för dem själva.

Evidens och undersökning.

Programmet är evidensbaserat. Alla elever som går igenom programmet svarar anonymt på en undersökning före och efter programmet. Frågorna är framtagna av universitet och professorer, de följer internationell standard och svaren behandlas av Storbritanniens största dataanalysföretag*. Vi är väl medvetna om att resultaten kommer granskas av skolledningar, politiker och myndigheter så det är vitalt att resultaten/evidensen granskas och bedöms av helt oberoende.

* Not. 1700 elever har hitintills gått igenom programmet där 70% av eleverna upplever en förbättring i livskvalitén. TERADATA betonar att detta underlag är för litet för att vi idag kan kalla programmet för evidensbaserat. Vi får med den data vi har idag nöja oss med att kalla det en mycket stark indikering av resultat. I Sverige visar testerna hitintills 75%.

Vad skulle detta resultat innebära för din skola eller din klass?

Utbildningar


HOPP OCH FRAMTID – BÄTTRE SKOLMILJÖ – MINSKAD PSYKISK OHÄLSA

GLÄDJE, STUDIERESULTAT OCH LÄRANDE

Vi utbildar era lärare

Vi håller två gånger om året utbildning för skollärare och skolpersonal. Dessa lärare erhåller efter utbildningen ett IHEART-certifikat och kan efter det utbilda barn och unga i programmet. De har full tillgång till vår portal där vägledning och allt lärarmaterial finns. Utbildningen är på 5 dagar (3+2). Efteråt har vi ett lärarstöd med 2 webinar per månad samt en utbildningshelg per läsår. Kontakta oss för datum och info.

Vill ni ha någon av oss som kommer till skolan och håller utbildningen för eleverna?

Vi är ett team på 4 personer i Strength Inside som själva håller kursen. Vi kommer inom kort också att kunna rekommendera andra certifierade IHEART-lärare direkt till er.

 

Är du en orolig förälder?

I den mån vi kan så tar vi emot enskilda elever. Vi skräddarsyr i sådana fall kursen exakt efter barnets behov och önskemål. Titta även in på utbildningar/individuell här på sidan så får ni mer information.

 

Hur skulle det vara om vi vänder den negativa utvecklingen?