SKOLA

SKOLPROGRAM

IHEART skolprogram skola loggaIHEART är ett skolprogram som passar barn alla åldrar (7-18).
Programmet ger barn och unga en solid bas att stå på för resten av livet.

Studieresultateten förbättras, frånvaro minskar för både elever och lärare, mobbing och konflikter minskar. Hopp och framtidstro blir vardag och samhörighetskänslan ökar avsevärt.

Allmän info


HOPP OCH FRAMTID – INSPIRERAD SKOLMILJÖ – MINSKAD PSYKISK OHÄLSA
GLÄDJE, STUDIERESULTAT OCH LÄRANDE

Skolprogrammet är framtaget av Innate Health Centre, IHEART i London. Programmet används nu framgångsrikt i 9 länder. Vår vision är att det blir ett etablerat skolprogram där barn och unga får hopp, framtidstro och lär sig grunden i mental hälsa.

Nära nog alla brinner för vår unga generation, de unga är grunden i vårt framtida samhälle, de som ska känna hopp, styrka och glädje när de skapar sin framtid.

Vi vet att det inte är så, det är tyvärr precis tvärtom. Mängden unga som lider av psykisk ohälsa eller på andra sätt inte fungerar ökar dramatiskt i samtliga västländer. IHEART-projektet är en av pusselbitarna till att vända den utvecklingen.

Programmet


HOPP OCH FRAMTID – BÄTTRE SKOLMILJÖ – MINSKAD PSYKISK OHÄLSA
GLÄDJE, STUDIERESULTAT OCH LÄRANDE

11 lektioners skolprogram

Programmet består av 11 lektioner. 4 grundlektioner samt 6 stycken ämnesrelaterade lektioner som direkt pekar på den specifika klassens utmaningar eller önskemål.

Pedagogik och lärande.

Programmet är framtaget med hjälp av ledande experter på modern skolpedagogik. Grunden i lektionerna bygger på reflekterande konversationer mellan lärare-elev och elev-elev, vi använder animationer, videos, övningar grupp- och enskilda. Lärarens roll är mer att vara en guide än en lärare där eleverna ska lockas till att se vad som är sant för dem själva.

Evidens och undersökning.

Programmet är evidensbaserat. Alla elever som går igenom programmet svarar anonymt på en undersökning före och efter programmet. Frågorna är framtagna av universitet och professorer, de följer internationell standard och svaren behandlas av Storbritanniens största dataanalysföretag*.

* Not. 4.500 elever har hitintills gått igenom programmet där 70% av eleverna upplever en förbättring i livskvalitén. I Sverige visar testerna hitintills 75%.

Vad skulle detta resultat innebära för din skola eller din klass?

Utbildningar


HOPP OCH FRAMTID – BÄTTRE SKOLMILJÖ – MINSKAD PSYKISK OHÄLSA

GLÄDJE, STUDIERESULTAT OCH LÄRANDE

Vill ni ha någon av oss som kommer till skolan och håller utbildningen för eleverna?

Vi har 2 personer på Strength Inside som är certifierade och kan hålla kursen. Vi kommer inom kort också att kunna rekommendera andra certifierade IHEART-lärare direkt till er.

Är du en orolig förälder?

Vi kan också ta emot enskilda elever. Vi skräddarsyr i sådana fall kursen exakt efter ditt barns behov och önskemål. Titta även in på utbildningar/individuell här på sidan så får ni mer information.

 

Hur skulle det vara om vi vänder den negativa utvecklingen?

Vad de säger:

Referenser

Jag har inga problem med att hålla presentationer framför klassen nu, jag är faktiskt inte nervös alls.
Ebba 13

Jag sover jättegott varje natt – du sa ju att jag inte skulle tänka på att jag inte kan sova!
Edvin 11

Engelskan är ju jätteenkel! 

Ida 14

Som hatade engelska

Jag tror knappt att det är sant Martin! Johan fungerar alldeles utmärkt i både i skolan, hemma och i tennisen. Det är som att all nervositet bara har trollats bort! Vår tonåring är nu det guldkorn vi hela tiden vetat att han är.
Bengt

Far till Johan 13