WEBKURS

Online Courses

Webkurser kommer att starta under hösten 2019. Datum ej fastställt.
Kurserna innehåller 10 lektioner.

Dessa kurser passar de som inte har möjlighet att gå på någon annan av våra utbildningar. Man kan på dessa utbildningar välja att vara helt anonym och behöver inte deltaga aktivt vilken för en del är viktigt. Erfarenheten visar att gruppdynamiken är väldigt stor på dessa utbildningar och att vi ser mycket om våra egna liv genom att lyssna på andra.